תקנון אתר

מבוא

אתר אינטרנט תדמיתי הוא אתר שנועד להציג את העסק או הארגון, את שירותיו או את מוצרייו. התקנון של אתר תדמיתי נועד להסדיר את תנאי השימוש באתר, את זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ואת האחריות של מפעיל האתר.

הגדרות

 • "האתר" – אתר אינטרנט תדמיתי המופעל על ידי [שם החברה].
 • "הנהלת האתר" – [שם החברה] או מי מטעמה.
 • "גולש" – כל אדם המשתמש באתר.

תנאי השימוש

 • השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 • הגלישה באתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש.
 • תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, הזכויות הבלעדיות, הסודות המסחריים והקניין הרוחני השונים, שייכות להנהלת האתר או לצדדים שלישיים שהעניקו להנהלת האתר את הזכות לעשות בהם שימוש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו באתר או בתוכנו, ללא הסכמה מראש ובכתב מהנהלת האתר.
 • אין לעשות שימוש באתר או בתוכנו באופן הפוגע או עלול לפגוע בזכויות היוצרים, בזכויות הקניין הרוחני או בזכויות אחרות של הנהלת האתר או של צדדים שלישיים.

אחריות

 • הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר או מהסתמכות עליו.
 • הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל שגיאה או תקלה באתר, לרבות תקלה טכנית, תקלה בחומרה, תקלה בתוכנה או תקלה אחרת.
 • הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של צד ג' כלשהו באתר.

דיני וסמכות שיפוט

 • על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל.
 • סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהשימוש באתר תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

שינויים

 • הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • השינויים ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

אנא קרא את התקנון בעיון לפני השימוש באתר.

דילוג לתוכן