עמותות וגופים ציבוריים

עמותות וארגוני מגזר שלישי נשענים על עבודת מתנדבים ועובדים בחלקי משרה, המפוזרים ברחבי הארץ וללא משרדים המאגדים את עבודת הצוות. עם זאת, הם מחוייבים לעמוד בדרישות רגולציה, ושיתוף פעולה ביניהם נדרש באופן תדיר. לצד יכולות הלמידה וההכשרה, יצרנו בבלוסום כלי חיבור וחיברות המאפשרים לאנשי צוות בעמותות לתקשר במגוון צורות, לשתף ידע, ולבסס שייכות לארגון גם ממרחק.

לקוחות מובילים

ההסתדרות

מרכז לטיפול וחקר באוטיזם

פרח

יחד למען החייל

הצופים

דילוג לתוכן